اخبار

رهنمودهای سلامت اداری و مالی (شماره ۷): کنترل داخلی

رهنمودهای سلامت اداری و مالی (شماره ۷): کنترل داخلی

اداره کل حسابرسی داخلی در راستای آگاه‌سازی جامعه دانشگاه تهران از قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های سلامت اداری اقدام به تهیه و ارائه گاهنامه "رهنمود‌های سلامت اداری " با هدف ارتقا شفافیت و بهبود عملکرد سازمانی نموده ...

مراسم افتتاحیه ساختمان دانشکده بیوتکنولوژی با همت و نظارت اداره کل حسابرسی داخلی دانشگاه

مراسم افتتاحیه ساختمان دانشکده بیوتکنولوژی با همت و نظارت اداره کل حسابرسی داخلی دانشگاه

جناب آقای دکتر مقیمی رئیس محترم دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر موحد معاون محترم آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان و به همراه هیات همراه و دانشجویان بیوتکنولوژی ساختمان جدید این دانشکده را در ایام الله ...

برگزاری کارگاه آموزشی معاونین و مدیران اداری و مالی با عنوان آشنایی با حسابرسی و کنترل داخلی

برگزاری کارگاه آموزشی معاونین و مدیران اداری و مالی با عنوان آشنایی با حسابرسی و کنترل داخلی

دومین کارگاه آموزشی معاونین و مدیران اداری و مالی با عنوان آشنایی با حسابرسی و کنترل داخلی به پیشنهاد اداره کل حسابرسی داخلی توسط مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ...

برگزاری کارگاه آموزشی معاونین و مدیران اداری و مالی (آشنایی با قوانین و قواعد عمومی قراردادها)

برگزاری کارگاه آموزشی معاونین و مدیران اداری و مالی (آشنایی با قوانین و قواعد عمومی قراردادها)

کارگاه آموزشی معاونین و مدیران اداری و مالی به پیشنهاد اداره کل حسابرسی داخلی و اداره کل مالی دانشگاه توسط مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار ...