نمونه قراردادها

قراردادهای زیر توسط اداره کل حسابرسی داخلی و اداره کل حقوقی تنظیم و بازبینی شده است، در صورت نیار به فایل و متن قرارداد مورد نظر با اداره کل حسابرسی داخلی مکاتبه نمایید.

ضمنا مطابق بخشنامۀ شمارۀ ۱۹۰۵۲۳ مورخ ۱۰/ ۰۷/ ۱۳۹۸  مبنی بر لزوم نظارت و تأیید قراردادها و پیمان ها از سوی اداره کل امور حقوقی ، ضروری است کلیه قراردادها پیش از انعقاد، جهت بازبینی و اظهارنظر به اداره کل امور حقوقی دانشگاه ارسال و بعد از تائید به مرحله اجرا برسد.

 • قرار داد پیمانکاری

 • قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی

 • قرارداد اجاره داروخانه

 • قرارداد اجاره

 • قرارداد اجاره مزرعه

 • قرارداد اذن در انتفاع

 • قرارداد نمایندگی

 • قرارداد عرضه و فروش کتاب ها وکلیه محصولات فرهنگی

 • قرارداد تولید و پشتیبانی نرم افزار

 • قرارداد تامین و برقراری سرویس پهنای باند اینترنت

 • قرارداد حق‌التدریس

 • قرارداد خرید  غذای دانشجویی

 • قرارداد خرید، نصب و ر‌اه‌اندازی

 • قرارداد ساخت، تجهیز، بهره برداری

 • قرارداد مشارکت

 • قرارداد مشارکت درمانی

 • قرارداد همکاری تحقیقاتی

 • قرارداد اعطای نمایندگی در برگزاری دوره های آموزشی

 • قرارداد همکاری تحقیقاتی

 • قراراداد اجاره فضا جهت نصب و بهره برداری  دستگاه فروش اتوماتیک مواد غذایی سرد و گرم

 • قرارداد اجاره خودرو همراه با راننده

 • قرارداد اجاره سالن های ورزشی

 • قرارداد اسکان دانشجویان خارجی

 • قرارداد تامین قطعات،نصب و راه اندازی آسانسور

 • قرارداد سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی، برقی

 • قرارداد نظافت عمومی و آبدارخانه

 • قرارداد نگهداری فضای سبز

 • قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی تعهد خرید مواد غذایی و طبخ و توزیع

 • قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی گازرسانی

 • قرارداد حمل و نقل