مطالب مرتبط با کلید واژه

قوانین و مقررات


رهنمودهای سلامت اداری و مالی (شماره ۷): کنترل داخلی

رهنمودهای سلامت اداری و مالی (شماره ۷): کنترل داخلی

اداره کل حسابرسی داخلی در راستای آگاه‌سازی جامعه دانشگاه تهران از قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های سلامت اداری اقدام به تهیه و ارائه گاهنامه "رهنمود‌های سلامت اداری " با هدف ارتقا شفافیت و بهبود عملکرد سازمانی نموده است.

ادامه مطلب