برگزاری دوره توجیهی ضوابط و مقررات حاکم بر طرحهای عمرانی ، تملک دارائی ها

تعداد بازدید:۹۱
دوره آموزشی توجیهی ضوابط و مقررات حاکم بر طرحهای عمرانی ، تملک دارائی ها (آسیب ها و توصیه های حسابرسی قبل ، حین و بعد از اجرا)
برگزاری دوره توجیهی ضوابط و مقررات حاکم بر طرحهای عمرانی ، تملک دارائی ها

دوره ی توجیهی مقررات حاکم بر طرحهای عمرانی ، تملک دارائی ها برای مدیران اجرایی دانشگاه با حضور آقای دکتر محمدی مدرس دیوان محاسبات کل کشور در اتاق شورای طبقه ی پنجم برگزار گردید.

جناب آقای دکتر محمدی ضوابط و مقررات حاکم برطرحهای عمرانی را با تشریح آسیب ها و توصیه های حسابرسی قبل ، حین و بعد از اجرا بیان نمودند.
شایان ذکراست این دوره مورد استقبال مدیران حاضر در جلسه قرار گرفت.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: قوانین و مقررات