اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی معاونین و مدیران اداری و مالی (آشنایی با قوانین و قواعد عمومی قراردادها)

برگزاری کارگاه آموزشی معاونین و مدیران اداری و مالی (آشنایی با قوانین و قواعد عمومی قراردادها)

کارگاه آموزشی معاونین و مدیران اداری و مالی به پیشنهاد اداره کل حسابرسی داخلی و اداره کل مالی دانشگاه توسط مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار ...