دستور العمل (کارگروه) اجرایی ماده ۴۵ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۲ کد : ۲۷۶۴۷ اطلاعیه‌‌ها و رهنمودها
تعداد بازدید:۱۱۲

نظر به بررسی‌های به عمل آمده در خصوص حجم بالای اعلام اسقاط اموال دانشگاه در واحدها و ضرورت بازنگری در تعریف و شیوه تشخیص مازاد بر نیاز یا اسقاطی بودن اموال و نیز احراز عدم نیاز سایر واحدهای دانشگاه به اموال مذکور، دستورالعمل"اجرایی ماده ۴۵ آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه" (روند تائید و نظارت بر اموال اسقاط دانشگاه) به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تائید یا عدم تائید فرسوده، اسقاط، ضایعات و مازاد بر نیاز بودن اموال، پس ارسال درخواست از سوی واحد به اداره کل امور مالی و با ارجاع این اداره کل به کارگروهی با عنوان"کارگروه نظارت بر اموال دانشگاه" صورت خواهد گرفت. این کارگروه متشکل از نمایندگان ادارات کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی، حراست، امور حقوقی و حسابرسی داخلی دانشگاه می‌باشد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا است. صرفاً بعد از تأیید اسقاط یا مازاد بودن اموال تعرفه شده در این کارگروه، موضوع جهت تأیید نهایی، به هیأت موضوع ماده ۴۵ آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ارجاع خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه، صرفاً رضایت خود را نسبت به مزایده اموالی به عنوان اسقاط یا مازاد اعلام می‌نماید، که مراتب اسقاط یا مازاد بودن آن به تأیید کارگروه مزبور رسیده باشد. همچنین لیست اموال اعلامی از سوی واحد بعد از تائید اولیه کارگروه به مدت سی روز کاری و با اعلام عمومی در سطح دانشگاه، از طریق صفحه تارنمای اداره کل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی و مکاتبه از طریق اتوماسیون اداری از سوی رئیس اداره اموال اداره کل مالی دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌، اطلاع رسانی گردیده و برای کلیه واحدهای دانشگاه قابل رؤیت بوده تا در صورت اعلام نیاز هر یک از مراکز، امکان بازگشت به چرخه استفاده فراهم گردد؛ پس از پایان مهلت مذکور ضمن رعایت کامل تشریفات قانونی، دانشگاه از طریق برگزاری مزایده اقدام به فروش اموال مازاد و فرسوده می‌نماید. شایان ذکر است در مدت یاد شده تا زمان تعیین تکلیف اموال، با توجه به احراز جنس، نوع و میزان اموال مورد اشاره و تائید آن توسط کارگروه، امین اموال واحد همچنان مسئول نگهداری از اموال مزبور خواهد بود.

کلید واژه ها: کارگروه نظارت بر اموال دانشگاه آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه اسقاط اموال دانشگاه